3.27.2009

Språkpolizei #3


Ställ dig mot väggen medan jag osäkrar min Luger, arsloch!

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

BuzzFeed


Via BuzzFeed

Intresserade